Thăm đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa ở Quảng Bình

Quảng Bình là nơi tụ hội khá nhiều điểm du lịch tâm linh. Trong số đó chắc chắn phải kể tới Đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa. Liễu Hạnh Công Chúa là một trong những vị